चिटिक्कको हेम्जा सडक, जुन निर्माण पूरा नहुँदै भाइरल बन्यो